امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه هیولای اسپاگتی

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در دین مبین پاستاگرایی.

امر به معروف و نهی از منکر دخالت در زندگی انسانها محسوب میشود.

تو می گویی امر بمعروف

من می شنوم دخالت در زندگی دیگران، سلب آزادی، شرارت طلبی…

امر به معروف نهی از منکر هیولای اسپاگتی پرنده

Advertisements

شام پاستافاریانی در بهشت

شام حاضر است!!

شام اسپاگتی هیولای اسپاگتی باب اسفنجی بهشت

شام اسپاگتی

فرق جهود، مسلمان و پاستافاریانی

جهود..مسلمان..پاستافاریانی!!

گاز زدن کعبه و دعا بر دیوار…. یا آبجو زدن به بدن.

کدامیک؟!

یهودی جهود مسلمان کعبه پاستافاریانی پاستافاریانیست آبجو

پرچم جدید عربستان – لا اله الا هیولا

پرچم جدید عربستان با یک چنگال بجای شمشیر و تمثال هیولا و نوشته ی لا اله الا هیولا

The new flag of Arabia says: There is no god but the monster.

 پرچم جدید عربستان سعودی هیولای اسپاگتی پرنده لا اله الا هیولا

اطاعت از هیولای اسپاگتی پرنده

یا از هیولای خود پیروی کنید،

یا…

..

خوب،

..

بهتر است که پیروی کنید اگر اسپاگتی های خوشمزه و بهشت بی نظیر پاستافاریانی می خواهید!

اطاعت بندگی هیولای اسپاگتی پرنده پرستش

#هیولا اسپاگتی پرنده

 

 

ماه مبارک پاستاضان

در پاستافاریانیزم یک ماه وجود دارد که به آن پاستاضان یا پاستا زن می گویند*. و این ماهی است که پاستاگرایان یک ماه تمام پاستا می زنند (می خورند). زیرا کلا غذا نخوردن در مرام پاستافاریانی ها نیست.

خوبی پاستازن این است که شما را به یاد بدبختی های دوره دانشجویی می اندازد که چیزی نداشتید بخورید جز ماکارونی، و بیاد می آورید که در اوج فقر و گرسنگی این هیولای اسپاگتی پرنده بود که به داد شما می رسید.

و همچنین شما برای موفقیت ها بزرگ کنونی و پیشرفت هایتان شادی خواهید کرد و اگر هنوز هیچ «پخی» نشده اید، اشکالی ندارد، هیولا را شکر کنید که پاستافاریانی هستید و از زمره کفار و خداپرستان خیالی بیرون آمده اید.

پس از پایان پاستاضان شما باقیمانده ی ماکارونی ها را بعنوان کفاره به فقرا می دهید.

بزودی درباره یکی از دیگر مراسم و رویداد های جهانی پاستافاریانی بنام «یکروز تمام حرف زدن با لحن دزدان دریایی» بهمراه آموزش سخن خواهیم گفت.

در پاستافاریانیزم یک ماه وجود دارد که به آن پاستاضان می گویند. و این ماهی است که پاستاگرایان یک ماه تمام پاستا می زنند (می خورند). زیرا کلا غذا نخوردن در مرام پاستافاریانی ها نیست.

خوبی پاستازن این است که شما را به یاد بدبختی های دوره دانشجویی می اندازد که چیزی نداشتید بخورید جز ماکارونی، و بیاد می آورید که در اوج فقر و گرسنگی این هیولای اسپاگتی پرنده بود که به داد شما می رسید.

و همچنین شما برای موفقیت ها بزرگ کنونی و پیشرفت هایتان شادی خواهید کرد و اگر هنوز هیچ پخی نشده اید، اشکالی ندارد، هیولا را شکر کنید که پاستافاریانی هستید و از زمره کفار و خداپرستان خیالی بیرون آمده اید.

پس از پایان پاستاضان شما باقیمانده ی ماکارونی ها را بعنوان کفاره به فقرا می دهید.

پاستاضان پاستازن رمضان پاستافاریانیسم هیولای اسپاگتی پرنده زولبیا بامیه

* در انگلیسی این ماه را رامندان Ramendan می نامند.

پاستا آوردن راتاتویی

اینهم پاستا آوردن راتاتویی! :)) ایشان نیز به دین مبین پاستا مشرف شده و لبیک گوی هیولای اسپاگتی پرنده شدند!

And that’s how Ratatouille became Pastafarian!

ظهور حضرت هاپ (هیولای اسپاگتی پرنده) بصورت رعد و برق

یا ابوالاعصاب اسپاگتی! ظهور حضرت هیولای اسپاگتی (هاپ) بصورت برق و آتش از آسمان. از معجزات پاستافاریانیسم.

Holy noodles of anger! One of the sightings of the F.S.M.

معجزه معجزات هاپ هیولای اسپاگتی پرنده ظهور

جهاد پاستافاریانی چیست؟

جهاد پاستافاریانی چیست؟

بعضی مواقع لازم است که پاستافاریانی ها در راه پاستا جهاد کنند. زمانی که استبداد بیداد می کند و همه پاستا را تف کرده و به ساحت مقدس اسپاگتی توهین می کنند. بدین صورت است که عده ای در خیابان جمع می شوند و شعار می دهند: وای اگر هیولا حکم جهادم دهد…

و سپس هیولای اسپاگتی پرنده، قادر متعال، که از او هیچ هیولایی بزرگتر نیست، حکم جهاد می دهد، و نشانه ی حکم او، یک ابر به شکل پاستا می باشد.

با دیدن این نشانه، هر پاستافاریانی موظف است به سرعت به خوردن همه ی ماکارونی ها و پاستا های جهان بپردازد، و تا می تواند ماکارونی های فروشگاه ها را خالی کند!

با این حرکت جهانی، از آنجا که دین مبین پاستا در سرتاسر جهان گسترده است، همه ی حکومت ها با کمبود و قحطی پاستا مواجه می شوند. و کشوری که پاستا نداشته باشد، محکوم به فناست!

بدین ترتیب، همه از پاستافاریانی ها طلب پاستا کرده و به دین مبین پاستا روی می آورند و حکم جهاد برداشته می شود.

رآمن!

جهاد پاستافاریانی پاستافاریانیسم Jihad Pastafarianism

اینک بگوئید: لبیک یا هیولا!

?What is the Pastafarian Jihad
Some times it’s needed that Pastafarians do Jihad in the name of Pasta. When the tyranny rules and blasphemy is everywhere with those who spit the pasta and step on the holy spaghetti, it’s time for Jihad!!

The Flying Spaghetti Monster, lord almighty, will send down a sign (usually a cloud that is shaped like fussily pasta) and thus one knows that he wants Jihad! Once the sign is sent down, every Pastafarian being is obliged to start eating all the world’s spaghetti and pasta of all kinds, and empty the pasta shelf of all the stores.
With this movement, knowing that Pastafarianism is a world-wide religion, all the governments will encounter a pasta shortage. And a country with no pasta, is a doomed country!

Therefore, everyone will come and beg Pastafarians to give them some spaghetti and will embrace the way of pasta and the Jihad command will be removed.

!R’Amen
!Now say it: Aye Aye FSM