مولانا و پاستا

شعری از هیولای اسپاگتی:
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید / معشوق همین جاست بیایید بیایید
گر صورت سس گونه ی معشوق ببینید / هم کوفته و هم پاستا و هم آبجو شمایید
ده بار از آن راه بدان خانه برفتید / یک بار از این خانه بر این بام برآیید

-مولانا جلال الدیگ رومی
هیولا اسپاگتی پرنده معشوق

Advertisements