شکسپیر پاستافاریانیست

این شعر از شکسپیر ثابت می کند که او به هیولای اسپاگتی پرنده باور داشته است!!
الا ای گوهر ناپیدای می..
گر نیست ترا نامی که بشناسیمت، پس چرا که هیولا ننامیمت؟

That proves Shakespeare was a Pastafarian:
«O thou invisible spirit of wine, if thou hast no name to be known by, so why the inferno should not we call thee monster.»

شکسپیر و هیولای اسپاگتی پرنده

Advertisements

مولانا و پاستا

شعری از هیولای اسپاگتی:
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید / معشوق همین جاست بیایید بیایید
گر صورت سس گونه ی معشوق ببینید / هم کوفته و هم پاستا و هم آبجو شمایید
ده بار از آن راه بدان خانه برفتید / یک بار از این خانه بر این بام برآیید

-مولانا جلال الدیگ رومی
هیولا اسپاگتی پرنده معشوق