شکسپیر پاستافاریانیست

این شعر از شکسپیر ثابت می کند که او به هیولای اسپاگتی پرنده باور داشته است!!
الا ای گوهر ناپیدای می..
گر نیست ترا نامی که بشناسیمت، پس چرا که هیولا ننامیمت؟

That proves Shakespeare was a Pastafarian:
«O thou invisible spirit of wine, if thou hast no name to be known by, so why the inferno should not we call thee monster.»

شکسپیر و هیولای اسپاگتی پرنده

Advertisements