مقایسه الله و هیولای اسپاگتی پرنده

مقایسه ی الله و هیولای اسپاگتی پرنده از لحاظ تعداد معجزات، تعداد پیروان، فرستان پیامبران و نوشتن کتاب آسمانی و…

مقایسه الله و هیولای اسپاگتی پرنده هاپ

Comparing Allah and the F.S.M

Advertisements

ظهور حضرت هیولای اسپاگتی در شبی پر ستاره

ظهور حضرت هیولای اسپاگتی پرنده در یک شب پر ستاره. از معجزات هیولای اسپاگتی….

The glowing noodly appendage of the FSM.

ظهور حضرت هیولای اسپاگنی پرنده هاپ بصورت نور و رعد

اثر آبجو بر استخوان ها

ته مانده های آبجو می توانند استخوان ها را ترمیم کنند!

آبجو دارای فسفر، کلسیم، منیزیوم، و سیلیس است، یعنی مواد اصلی موجود در استخوان، وتحقیق جدید نشان می دهد که می توان از آن برای ایمپلنت در استخوان استفاده کرد.

تاثیر آبجو مفید استخوان کلسیم ترمیم

Beer waste contains phosphorus, calcium, magnesium and silica, the main chemical components found in bones, and new research shows it can be used to make implants.

Science Alert

پاستا آوردن راتاتویی

اینهم پاستا آوردن راتاتویی! :)) ایشان نیز به دین مبین پاستا مشرف شده و لبیک گوی هیولای اسپاگتی پرنده شدند!

And that’s how Ratatouille became Pastafarian!

ظهور حضرت هاپ (هیولای اسپاگتی پرنده) بصورت رعد و برق

یا ابوالاعصاب اسپاگتی! ظهور حضرت هیولای اسپاگتی (هاپ) بصورت برق و آتش از آسمان. از معجزات پاستافاریانیسم.

Holy noodles of anger! One of the sightings of the F.S.M.

معجزه معجزات هاپ هیولای اسپاگتی پرنده ظهور

ظهور هیولای اسپاگتی پرنده بر روی آبجو

ظاهر شدن هیولای اسپاگتی بر روی کف آبجو… این چه پیامی می تواند باشد؟!

FSM appears on the froth of Beer
What message can this be?!

ظهور هیولای اسپاگتی پرنده آبجو کف

ترانه دلنشین هیولای اسپاگتی…

این موزیک ویدیو با زیرنویس پارسی، هدیه ایست از هیولای اسپاگتی پرنده و درس های اخلاقی بسیاری در باب پاستا و پاستافاریانیسم در بر دارد.

ابر گازی دارای الکل خلق شده توسط هیولای اسپاگتی پرنده

خدمت کسانی که هنوز باور نمی کنند ما آتشفشان آبجو در بهشت خواهیم داشت:

یک ابر گازی بین ستاره ای بنام G34.3 دارای میزانی از الکل است که می توان از آن 400 تریلیون تریلیون پیمانه آبجو ساخت!!

یا بعبارتی، 300 هزار پیمانه آبجو برای هر نفر در هر روز… بمدت یک میلیارد سال!!!

That’s 300,000 pints of beer every day for every single person on Earth for the next billion years: http://bit.ly/1khjmhI

خلقت هیولای اسپاگتی پرنده ابر الکل