پرچم جدید عربستان – لا اله الا هیولا

پرچم جدید عربستان با یک چنگال بجای شمشیر و تمثال هیولا و نوشته ی لا اله الا هیولا

The new flag of Arabia says: There is no god but the monster.

 پرچم جدید عربستان سعودی هیولای اسپاگتی پرنده لا اله الا هیولا

Advertisements

ماه مبارک پاستاضان

در پاستافاریانیزم یک ماه وجود دارد که به آن پاستاضان یا پاستا زن می گویند*. و این ماهی است که پاستاگرایان یک ماه تمام پاستا می زنند (می خورند). زیرا کلا غذا نخوردن در مرام پاستافاریانی ها نیست.

خوبی پاستازن این است که شما را به یاد بدبختی های دوره دانشجویی می اندازد که چیزی نداشتید بخورید جز ماکارونی، و بیاد می آورید که در اوج فقر و گرسنگی این هیولای اسپاگتی پرنده بود که به داد شما می رسید.

و همچنین شما برای موفقیت ها بزرگ کنونی و پیشرفت هایتان شادی خواهید کرد و اگر هنوز هیچ «پخی» نشده اید، اشکالی ندارد، هیولا را شکر کنید که پاستافاریانی هستید و از زمره کفار و خداپرستان خیالی بیرون آمده اید.

پس از پایان پاستاضان شما باقیمانده ی ماکارونی ها را بعنوان کفاره به فقرا می دهید.

بزودی درباره یکی از دیگر مراسم و رویداد های جهانی پاستافاریانی بنام «یکروز تمام حرف زدن با لحن دزدان دریایی» بهمراه آموزش سخن خواهیم گفت.

در پاستافاریانیزم یک ماه وجود دارد که به آن پاستاضان می گویند. و این ماهی است که پاستاگرایان یک ماه تمام پاستا می زنند (می خورند). زیرا کلا غذا نخوردن در مرام پاستافاریانی ها نیست.

خوبی پاستازن این است که شما را به یاد بدبختی های دوره دانشجویی می اندازد که چیزی نداشتید بخورید جز ماکارونی، و بیاد می آورید که در اوج فقر و گرسنگی این هیولای اسپاگتی پرنده بود که به داد شما می رسید.

و همچنین شما برای موفقیت ها بزرگ کنونی و پیشرفت هایتان شادی خواهید کرد و اگر هنوز هیچ پخی نشده اید، اشکالی ندارد، هیولا را شکر کنید که پاستافاریانی هستید و از زمره کفار و خداپرستان خیالی بیرون آمده اید.

پس از پایان پاستاضان شما باقیمانده ی ماکارونی ها را بعنوان کفاره به فقرا می دهید.

پاستاضان پاستازن رمضان پاستافاریانیسم هیولای اسپاگتی پرنده زولبیا بامیه

* در انگلیسی این ماه را رامندان Ramendan می نامند.

پاستا آوردن راتاتویی

اینهم پاستا آوردن راتاتویی! :)) ایشان نیز به دین مبین پاستا مشرف شده و لبیک گوی هیولای اسپاگتی پرنده شدند!

And that’s how Ratatouille became Pastafarian!

عصر دزدان دریایی و هاپ

((دو هزار و پانصد سال پیش.. عصر طلایی دزدان دریایی))

آنچه پس از آن دوران اتفاق افتاد، هنوز یک راز است. آدمی زاد تا این دوران با موفقیت توسط هاپ خر شده بود، و به اشتباه فکر می کرد که شواهد طبیعی می توانند منشاء ما را تبیین کنند. حتما جای سوال است که هاپ از نتایج خوشنود است، زیرا او پای منحرف کردن خلقت خود کلی زحمت کشیده بود. ولی به هر دلیل، او احساس نیاز کرد که حقیقت را بر ما آشکار کند. این روزی بود در حدود 2500 سال پیش، که او برای اولین بار «ید رشته سان» خودش را بر ما آشکار کرد، که راه را بما نشان بدهد. از این نقطه به بعد، کسانی که رسالت او را پذیرفتند، دانستند که قرار است ما بشیوه ی خاصی زندگی کنیم: روی آب در کشتی های چوبی ای بزرگ، که پر شده بودند از عرق، و اگر بخت یار باشد، بانو. این خواست او بود، و بنابراین عملی شد!

دزدان دریایی هاپ هیولای اسپاگتی پرنده

متاسفانه بسیاری از جزئیات این عصر از بین رفته اند، احتمالا بدلیل غرق شدن کشتی ها بدلیل اضافه وزن. کالای قاچاق بسیار سنگین است، و آنها، یعنی اولین پاستافارین ها، احتمال نزدیک به 100 درصد زیادی عرق می خوردند و وزن کشتی ها بالا می رفت! چیزی که به حتم می دانیم این است که این عصر طلایی زندگی دزدان دریایی است. میلیونها یا شاید هم صد ها کشتی دزدان دریایی بر گستره ی اقیانوس ها و یا شاید هم دریاچه ها تاختند، به دنبال خوش گذرانی، و تقسیم شادی و شاید هم VD به هر کسی که با آنها برمی خورد!

چیزی که امروزه درباره ی دزدان دریایی شایع شده در کتاب های تاریخ، بطور کفر آمیزی نادرست است. آنها نه سارقان و رانده شدگان و بلکه انسانهای برگزیده ی «او» بودند، کسانی که طرح های الهی اش را گوش داده و پیروی می کردند، هرچه که بودند.

یکی از مرسوم ترین شایعات درباره دزدان دریایی این بود که آنها واقعا سارق هستند، در حالی که آنها فقط اسم دزد دریایی را داشتند، و ریشه ی این شایعات هم در عهد صفویه می باشد. این تنها نمونه ای از تبعیض و غلط انگاری است که ما سالها با آن ساخته ایم، و این دلیل دیگری ست که پاستافاریانها درباره ی عقاید خود سکوت کرده بودند.

بی توجه به دروغ هایی که به آنها گفته بودند، نخستین پاستافاریان ها ماجراجویانی عاشق صلح و مژده دهندگان خیر بوده اند نه دزدانی خون ریز و مجرم. در واقع، یکی از اعمال حسنه ای که نام آنها را زبانزد عام و خاص کرده بود، تقسیم کردن آبنبات بین کودکان رهگذر بود، که نهایتا منجر شد به مراسمی که امروزه به آن می گوییم هالووین.

البته همیشه اوضاع بر وفق مراد نبود و همه ایمان نمی آوردند، و برخی «کلام او» را رد کرده و احساس نیاز می کردند که بروند به اقیانوس سوار کشتی های خودشان (فکسنی شان) و با پاستافاریان ها جدال کنند. یکی از آنها نوچ بود، کسی که بعد ها از سوی هیولا برای تنبیه از کارهای زشتی که کرده بود موظف شده بود تا کلام پاستا را بین مردم گسترش دهد.

او بود که هر سال قایقی می ساخت از چوب و هرچه دم دستش پیدا می کرد. او که با خصلت دوستی با حیوانات مشهور شده بود، وقتی متریال کم می آورد از حیوان های زبون بسته استفاده میکرد تا کشتی خود را تکمیل کند. و همیشه سر راه دزدان دریایی سبز می شد و از آنها اخاذی می کرد، تا روزی که لانگ جان سیلور حقش را گذاشت کف دستش!

جهاد پاستافاریانی چیست؟

جهاد پاستافاریانی چیست؟

بعضی مواقع لازم است که پاستافاریانی ها در راه پاستا جهاد کنند. زمانی که استبداد بیداد می کند و همه پاستا را تف کرده و به ساحت مقدس اسپاگتی توهین می کنند. بدین صورت است که عده ای در خیابان جمع می شوند و شعار می دهند: وای اگر هیولا حکم جهادم دهد…

و سپس هیولای اسپاگتی پرنده، قادر متعال، که از او هیچ هیولایی بزرگتر نیست، حکم جهاد می دهد، و نشانه ی حکم او، یک ابر به شکل پاستا می باشد.

با دیدن این نشانه، هر پاستافاریانی موظف است به سرعت به خوردن همه ی ماکارونی ها و پاستا های جهان بپردازد، و تا می تواند ماکارونی های فروشگاه ها را خالی کند!

با این حرکت جهانی، از آنجا که دین مبین پاستا در سرتاسر جهان گسترده است، همه ی حکومت ها با کمبود و قحطی پاستا مواجه می شوند. و کشوری که پاستا نداشته باشد، محکوم به فناست!

بدین ترتیب، همه از پاستافاریانی ها طلب پاستا کرده و به دین مبین پاستا روی می آورند و حکم جهاد برداشته می شود.

رآمن!

جهاد پاستافاریانی پاستافاریانیسم Jihad Pastafarianism

اینک بگوئید: لبیک یا هیولا!

?What is the Pastafarian Jihad
Some times it’s needed that Pastafarians do Jihad in the name of Pasta. When the tyranny rules and blasphemy is everywhere with those who spit the pasta and step on the holy spaghetti, it’s time for Jihad!!

The Flying Spaghetti Monster, lord almighty, will send down a sign (usually a cloud that is shaped like fussily pasta) and thus one knows that he wants Jihad! Once the sign is sent down, every Pastafarian being is obliged to start eating all the world’s spaghetti and pasta of all kinds, and empty the pasta shelf of all the stores.
With this movement, knowing that Pastafarianism is a world-wide religion, all the governments will encounter a pasta shortage. And a country with no pasta, is a doomed country!

Therefore, everyone will come and beg Pastafarians to give them some spaghetti and will embrace the way of pasta and the Jihad command will be removed.

!R’Amen
!Now say it: Aye Aye FSM

ماجرای رود رانر (میگ میگ) و هیولای اسپاگتی پرنده

بالاخره گیر افتادن رود رانر (میگ میگ Road Runner) را دیدیم!

ویدیو بسیار خنده دار بهمراه زیرنویس پارسی هدیه ای از هیولای اسپاگتی پرنده.

سوره قضا و تقدیر پاستافاریانی

بسم الهاپ الرحمن الرحیم

سورة قضاء و تقدیر

و او بود که در هر اتم یک رشته قرار داد از رشته سانی خودش و آبجو را نوشیدنی همگانی اعلام کرد برای شما که قدر بدانید مهربانی و حکمت سس دار او را ﴿1﴾ چه کسی می توانست مانند او این چنین دنیای زیبایی خلق کند؟! ﴿2﴾ غروب دلنشین، همنشینی با معشوق، مهربانی و ماکارونی تهدیگ دار خوشمزه! ﴿3﴾ و چه نادانند آنها که خدا را (هیولای مقدس را) نمی پرستند! ﴿4﴾ و ابله ترین انسانها همانا بیخدایان هستند زیرا نمی توانند ببینند که پاستا خود بخود پخته نمی شود و حتما «هاپ» بالای دیگ ایستاده و فرآیند پختن را کنترل می کند، وگر نه ماکارونی بعمل نمی آید ﴿5﴾ همچون آبجو که برای تخمیر نیازمند هفته ها مراقبت هیولای اسپاگتی پرنده است ﴿6﴾ مانند اتم ها که خود بخود بوجود نمی آیند ﴿7﴾ و تصادفات جاده که خود بخود انجام نمی گیرند ﴿8﴾ نه اینکه هیولا بخواهد شما را مجروح کند ﴿9﴾ اصلا چه ربطی به هیولا دارد؟ ﴿10﴾ چرا هنگام رانندگی مراقب نیستید؟ ﴿11﴾ اختیار هیولا در طول است و اختیار انسان در عرض است ﴿12﴾ حتما می دانید که ما سه بعد داریم: طول، عرض و ارتفاع ﴿13﴾ البته نه اینکه فکر کنید هیولای دیگری در ارتفاع قرار دارد ﴿14﴾ اصلاً گور بابای ارتفاع، جهان دو بعد بیشتر ندارد: طول و عرض ﴿15﴾ اراده ی هیولا در طول است، و اختیارات عرضی از دسترس هیولا خارج اند و هیچ ربطی به هیولا ندارند ﴿16﴾ چی؟ به هیولا می گویید نا توان و نادان؟ چرا به هیولا تهمت می زنید؟ ما هیچوقت ادعا نکردیم هیولای اسپاگتی قادر مطلق یا دانای مطلق است ﴿17﴾ زیرا اینها واژگانی بی معنی هستند، و گفتن آنها مانند این است که بگویید هیولا بی معنی است ﴿18﴾ چرا به هیولا توهین می کنید؟ ﴿19﴾ اصلاً هیولا پشت نودلش را داغ کرد و دیگر کاری به کار هیچ کس ندارد! هر کسی مسؤول زندگی خودش است، و هیچ اتفاقی به هیولا ربطی ندارد! ﴿20﴾ بروید به کارتان برسید!! ﴿21﴾

اثر هنری کاشی هیولای اسپاگتی پرنده