شام پاستافاریانی در بهشت

شام حاضر است!!

شام اسپاگتی هیولای اسپاگتی باب اسفنجی بهشت

شام اسپاگتی

Advertisements

حوریان پاستافاریانی

بهراسید از روزی که ابر ها به شکل رشته های ماکارونی در می آیند و کوه ها آبجوی مذاب فوران می کنند.. و بازگشت همه به سوی پاستا است.
و بشتابید به سوی هیولا که در بهشت به شما رقاصه های زیبا رویی خواهد داد که دور آنها ماکارونی پیچیده شده است، تا بخورید و لذت ببرید…

حوری بهشتی رقاصه پاستافاریانیسم هیولای اسپاگتی پرنده