نتیجه نماز خواندن و دعا های مسلمانان

و تنها آنگاه بود که الله پاسخ نماز های مسلمین را داد…

الله دعا نماز مسلمان مسلمانان بز

Advertisements

اثر دعا در پاستافاریانیسم

می گویی «برایت دعا می کنم»؟

خب، من هم برایت یک بشقاب اسپاگتی می خورم!

دعا پاستافاریانیسم اسپاگتی