اگر خدایی وجود نداشته باشد ما چیزی را از دست نداده ایم

خدمت کسانی که محض احتیاط خدا را می پرستند!

اگر می گویید: «اعتقاد به وجود خدا بهتر از نداشتن آن است، زیرا اگر خدایی وجود نداشت چیزی را از دست نداده ایم…»

باید گفت: نه خیر!

  1. شما تمام زندگی تان را برده ی افکار تان هستید، و چوب خدای خیالی بالای سر شما، تعیین کننده ی تمام پستی بلندی های زندگی شماست.
  2. اگر محض احتیاط خدا می پرستید، این را هم در نظر بگیرید که ممکن است خدای اشتباهی بپرستید، و خدای اصلی* را «بشدت» عصبانی کنید!

پرستش خدا ضرری ندارد محض احتیاط

* همانطور که می دانیم، خدای جهان کسی نیست جز هیولای اسپاگتی پرنده؛ پس اگر تا کنون خدا یا هیولای دیگری را می پرستیده اید، بدانید که خدا (هاپ) را تا کنون بشدت از دست خود عصبانی کرده اید!!

For those who believe worshiping God is wiser than not doing so, because if there’s no god, you won’t lose anything… well it’s being said, firstly you’re wasting your life living with a symbolic dictator upon your shoulder; secondly, what if you’re worshiping a wrong god, and making the real god angrier and angrier every time you make your prayer?!

Advertisements

جهاد پاستافاریانی چیست؟

جهاد پاستافاریانی چیست؟

بعضی مواقع لازم است که پاستافاریانی ها در راه پاستا جهاد کنند. زمانی که استبداد بیداد می کند و همه پاستا را تف کرده و به ساحت مقدس اسپاگتی توهین می کنند. بدین صورت است که عده ای در خیابان جمع می شوند و شعار می دهند: وای اگر هیولا حکم جهادم دهد…

و سپس هیولای اسپاگتی پرنده، قادر متعال، که از او هیچ هیولایی بزرگتر نیست، حکم جهاد می دهد، و نشانه ی حکم او، یک ابر به شکل پاستا می باشد.

با دیدن این نشانه، هر پاستافاریانی موظف است به سرعت به خوردن همه ی ماکارونی ها و پاستا های جهان بپردازد، و تا می تواند ماکارونی های فروشگاه ها را خالی کند!

با این حرکت جهانی، از آنجا که دین مبین پاستا در سرتاسر جهان گسترده است، همه ی حکومت ها با کمبود و قحطی پاستا مواجه می شوند. و کشوری که پاستا نداشته باشد، محکوم به فناست!

بدین ترتیب، همه از پاستافاریانی ها طلب پاستا کرده و به دین مبین پاستا روی می آورند و حکم جهاد برداشته می شود.

رآمن!

جهاد پاستافاریانی پاستافاریانیسم Jihad Pastafarianism

اینک بگوئید: لبیک یا هیولا!

?What is the Pastafarian Jihad
Some times it’s needed that Pastafarians do Jihad in the name of Pasta. When the tyranny rules and blasphemy is everywhere with those who spit the pasta and step on the holy spaghetti, it’s time for Jihad!!

The Flying Spaghetti Monster, lord almighty, will send down a sign (usually a cloud that is shaped like fussily pasta) and thus one knows that he wants Jihad! Once the sign is sent down, every Pastafarian being is obliged to start eating all the world’s spaghetti and pasta of all kinds, and empty the pasta shelf of all the stores.
With this movement, knowing that Pastafarianism is a world-wide religion, all the governments will encounter a pasta shortage. And a country with no pasta, is a doomed country!

Therefore, everyone will come and beg Pastafarians to give them some spaghetti and will embrace the way of pasta and the Jihad command will be removed.

!R’Amen
!Now say it: Aye Aye FSM

کتولو چیست؟ Cthulhu و هیولای اسپاگتی پرنده

کتولهو چیست؟ (Cthulhu)

یک شخصیت افسانه ای است. در شهر رولیه زندگی می کند که به زیر آب رفته. او بعلت منطبق نبودن ستاره ها در زیر اقیانوس آرام خفته است، و زمانی ظهور می کند که ستاره ها جور شوند.

او در خواب با انسانها ارتباط برقرار می کند، و کسانی که قدرت او را ارج بنهند، از انسانهای برگزیده ی او خواهند بود و زمانی که او به بالای آب می آید آنها را انتخاب می کند برای توسعه قلمرو اش.

وقتی او ظهور می کند، شروع می کند به خوردن همه. تنها راهی که برای شما می ماند این است که خورده شوید! فرار بی فایده است، پس خود را باید تسلیم کنید. در روایات داریم داوی جونز ملعون تنها دزد دریایی بوده که به کتولو لبیک گفته!!

البته بعنوان یک پاستافاریانی می دانید که هیچ هیولایی، هیولای اسپاگتی نمیشه. و هر که هاپ را داشته باشد، حتی گلوله و لیزر هم به او اثر نمی کند!! و حتی کتولو نیز با لطف و مرحمت هاپ است که وجود دارد. پس یادتان باشد که هرگز از هیولای اسپاگتی روی بر نگردانید که از زیانکاران خواهید بود.

کتولو کتولهو هیولای اسپاگتی پرنده