شام پاستافاریانی در بهشت

شام حاضر است!!

شام اسپاگتی هیولای اسپاگتی باب اسفنجی بهشت

شام اسپاگتی

Advertisements

اطاعت از هیولای اسپاگتی پرنده

یا از هیولای خود پیروی کنید،

یا…

..

خوب،

..

بهتر است که پیروی کنید اگر اسپاگتی های خوشمزه و بهشت بی نظیر پاستافاریانی می خواهید!

اطاعت بندگی هیولای اسپاگتی پرنده پرستش

#هیولا اسپاگتی پرنده

 

 

اگر خدایی وجود نداشته باشد ما چیزی را از دست نداده ایم

خدمت کسانی که محض احتیاط خدا را می پرستند!

اگر می گویید: «اعتقاد به وجود خدا بهتر از نداشتن آن است، زیرا اگر خدایی وجود نداشت چیزی را از دست نداده ایم…»

باید گفت: نه خیر!

  1. شما تمام زندگی تان را برده ی افکار تان هستید، و چوب خدای خیالی بالای سر شما، تعیین کننده ی تمام پستی بلندی های زندگی شماست.
  2. اگر محض احتیاط خدا می پرستید، این را هم در نظر بگیرید که ممکن است خدای اشتباهی بپرستید، و خدای اصلی* را «بشدت» عصبانی کنید!

پرستش خدا ضرری ندارد محض احتیاط

* همانطور که می دانیم، خدای جهان کسی نیست جز هیولای اسپاگتی پرنده؛ پس اگر تا کنون خدا یا هیولای دیگری را می پرستیده اید، بدانید که خدا (هاپ) را تا کنون بشدت از دست خود عصبانی کرده اید!!

For those who believe worshiping God is wiser than not doing so, because if there’s no god, you won’t lose anything… well it’s being said, firstly you’re wasting your life living with a symbolic dictator upon your shoulder; secondly, what if you’re worshiping a wrong god, and making the real god angrier and angrier every time you make your prayer?!

سوره جهنم

بسم الهاپ الرحمن الرحیم
بهراسید از جهنم که بد جایی ست!
آنهایی که هاپ به دوزخ می اندازد، عذابی سخت خواهند کشید، زیرا بدون هیچ دلیل موجهی به پاستا پشت کرده، و به هیولا های دیگر روی آوردند.
دوزخِ دین پاستا پر از حوریانی زیبا روی است، ولی همه ی آنها بیماری های آمیزشی دارند! و آنهایی هم که سالم هستند، کاراته بازند و پا نمی دهند.
در آنجا، هیولا برای شما آهنگ بندری می گذارد ولی دست و پای شما را می بندد!
آنجا هاپ و دوستان بهشتی اش روبروی شما آبجو ی تگری می زنند ولی به شما تعارف نمی کنند، و به شما اینترنت فیلتر شده می دهند.
و از همه بدتر، هاپ صحنه تکرار شکل گیری ادیان و جنگ ها و خونریزی ها را برای شما پخش می کند بهمراه پشت صحنه ها و حرف های نگفته و جنایت های پنهانی، و چشمان شما را با دستگاهی باز نگه می دارد و مدام بر روی چشمان شما با قطره چکان، آبی می چکاند تا چشمان شما سوزش نکند، ولی آنچه میسوزد، قلب شماست و فریاد خواهید زد:
-«این یک گناه است، این یک گناه است!! عواطف ما را بازی دادند، از ساده دلی ما سوء استفاده کرده اند، اکنون درس خود را فرا گرفتم و دیگر فریب خدایان و فرستاده هایشان را نمی خورم.»
و تنها آنگاه است که هیولا دست و پای شما را باز می کند و شما خود را در بهشت خواهید یافت.
مکارون مجید، سورة جهنم
Photo: ‎بسم الهاپ الرحمن الرحیم<br /> بهراسید از جهنم که بد جایی ست!<br /> آنهایی که هاپ به دوزخ می اندازد، عذابی سخت خواهند کشید، زیرا بدون هیچ دلیل موجهی به پاستا پشت کرده، و به هیولا های دیگر روی آوردند.<br /> دوزخِ دین پاستا پر از حوریانی زیبا روی است، ولی همه ی آنها بیماری های آمیزشی دارند! و آنهایی هم که سالم هستند، کاراته بازند و پا نمی دهند.<br /> در آنجا، هیولا برای شما آهنگ بندری می گذارد ولی دست و پای شما را می بندد!<br /> آنجا هاپ و دوستان بهشتی اش روبروی شما آبجو ی تگری می زنند ولی به شما تعارف نمی کنند، و به شما اینترنت فیلتر شده می دهند.<br /> و از همه بدتر، هاپ صحنه تکرار شکل گیری ادیان و جنگ ها و خونریزی ها را برای شما پخش می کند بهمراه پشت صحنه ها و حرف های نگفته و جنایت های پنهانی، و چشمان شما را با دستگاهی باز نگه می دارد و مدام بر روی چشمان شما با قطره چکان، آبی می چکاند تا چشمان شما سوزش نکند، ولی آنچه میسوزد، قلب شماست و فریاد خواهید زد:<br /> -«این یک گناه است، این یک گناه است!! عواطف ما را بازی دادند، از ساده دلی ما سوء استفاده کرده اند، اکنون درس خود را فرا گرفتم و دیگر فریب خدایان و فرستاده هایشان را نمی خورم.»<br /> و تنها آنگاه است که هیولا دست و پای شما را باز می کند و شما خود را در بهشت خواهید یافت.</p> <p>مکارون مجید، سورة جهنم‎

حوریان پاستافاریانی

بهراسید از روزی که ابر ها به شکل رشته های ماکارونی در می آیند و کوه ها آبجوی مذاب فوران می کنند.. و بازگشت همه به سوی پاستا است.
و بشتابید به سوی هیولا که در بهشت به شما رقاصه های زیبا رویی خواهد داد که دور آنها ماکارونی پیچیده شده است، تا بخورید و لذت ببرید…

حوری بهشتی رقاصه پاستافاریانیسم هیولای اسپاگتی پرنده