صفحه اینتساگرام هیولای اسپاگتی پرنده

https://www.instagram.com/fsmpersian/

به هیولای اسپاگتی پرنده در اینستاگرام نیز ایمان بیاورید.

الاینستائو من الایمان

Please join our Instagram page to enjoy the latest FSM rewards for your spiritual adventure.

Advertisements

کانال تلگرام هیولای اسپاگتی پرنده

https://telegram.me/FSMPersian

به هیولای اسپاگتی پرنده ایمان بیاورید!

هیولای اسپاگتی پرنده لوگو تلگرام

مقایسه الله و هیولای اسپاگتی پرنده

مقایسه ی الله و هیولای اسپاگتی پرنده از لحاظ تعداد معجزات، تعداد پیروان، فرستان پیامبران و نوشتن کتاب آسمانی و…

مقایسه الله و هیولای اسپاگتی پرنده هاپ

Comparing Allah and the F.S.M

بسم الهاپ الرحمن الرحیم

بِـسْـمِ الهٰـاپِ الـرَّحْـمَـــنِ الـرَّحـیــم

سورة رندان

قرن ها همه می خواستند بدانند که منظور پاستافاریانیست معروف، حافظ، از «رِند» چیست ﴿1﴾ او این راز را فاش نکرد و از دیگر شاعران نیز خواست تا این راز را به کسی نگویند ﴿2﴾ رند، واژه‌ای پارسی است به معنای زیرک، حیله‌گر، منکر، بی‌قید و لاابالی، بی‌سر و پا و آن که پایبند آداب و رسوم عمومی و اجتماعی نباشد و مصلحت‌اندیشی را انکار کند و هرچه پیش بیاید انجام دهد و بگوید. رندان جز دزدان دریایی کـه می توانند باشند؟ در اصطلاح تصوف، رند کسی است که ظاهر خود را در ملامت دارد و باطنش سالم باشد و نیز، دوستدار ذاتی که از التفات به غیر هیولا آزاد گشته است، به تمامی گرفتار او شده، جز او کسی را نشناسد و جز او نبیند و نیندیشد. او کسی است که تمام رسوم ظاهری و قید و بندهای معمول را رها کرده و محو حقیقت شده باشد، اسرار حقیقت را دریافته و شریعت و طریقت را طی کرده باشد و به عبارت دیگر، به هیچ قیدی جز هیولا مقید نباشد.

معنی مفهوم رند شعر دزد دریایی دزدان هیولای اسپاگتی لانگ جان سیلور

در میان شاعران پارسی زبان، رند نخستین بار در دیوان سنایی است که فحوایی مثبت می‌پذیرد و ارزشی والا می‌یابد. برای نمونه، او در شعرهایش رندی و ناداشتی را در روز رستاخیز خوب می‌داند، رند را با خرابات و می‌پرستی و مستی مرتبط می‌گرداند و مذهب و شیوۀ او را پاستائی می‌داند و می گوید:

از بـند عـلایق نشود نفـس تــو آزاد

تا بندۀ رنــدان خرابات نگردی

تا خدمت رندان نگزینی به دل و جان

شایستۀ سکان سماوات نگردی

اینجا سنایی عقیده دارد که برای رهایی از وسواس علایق، کافی است دو روز با رندان دمخور شوی! (خرابات شهر خرابه ای است به نام تورتوگا.) و تا در کشتی دزدان دریایی خدمت نکنی و زمین پاک نکنی، لیاقتِ گرفتن سکان آسمانی و ملکوتی کشتی دزدان دریایی را نخواهی داشت!

خیام نیز در رباعیات خویش واژۀ رند را به کار برده است و او را نیست انگار و آنارشیستی معرفی می‌کند که نمودگار لاابالیگری و بی‌هراسی است:

رنـدی دیـدم نشـسته بر خُــنگ زمیــن 

نه کفر، نه اسلام، نه دنیا و نه دین

نه حق، نه حقیقت، نه شریعت، نه یقین

اندر دو جهان که را بُوَد زَهرۀ این؟

می گوید رندی را دیدم که بر گوشه ی زمین بر لب خلیج پارس نشسته بود. نه کافر بود و نه مسلمان، نه قید دنیا را داشت و نه در بند دین بود. پس در نتیجه او یک دزد دریایی پاستافاریانی بود. و چهره ی او آنقدر مهیب بود که کسی توان نگاه کردن در چهره اش را نداشت!

عطار نیشابوری رند را مفلس پاستا و قلندر و عاشق پیشه و لاابالی و باده‌نوش وصف می‌کند. در یک غزل در توصیف صفات رند آورده است:

گرچـه من رنـدم ولیـکن نیستم 

دزد شب رو، رهزن و دریوزه‌گر

نیسـتم مـرد ریـا و زرق و فـن

فارغم از ننگ و نام و خیر وشر

چون ندارم هیچ گوهر در درون 

می‌نمایـم خویـش را من بـدگهر

عطار از یکی از اسرار پاستافاریانی پرده بر می دارد، اینکه، دزد دریایی بودن به این معنی نیست که شما واقعاً دزد هستید. شما جیب کسی را نمی زنید، ولی صرفاً مرام رندی و دزد دریایی را دارید. از این روی بود که ما کتاب خود را «مکارون» نامیدیم، که همانا ورژن دیگریست از «رندان»، و بهمین سان، پاستای مورد علاقه ی خود را ماکارونی نامیدیم تا همیشه تداعی کننده ی مکارون و رندان باشد. (3)

ظهور هیولای اسپاگتی پرنده در کعبه

این عکس یکی از معجزات حضرت هاپ (هیولای اسپاگتی پرنده) می باشد که در کعبه مسلمانان ظاهر شده و به آنها ثابت کرده است که او همه جا حضور دارد و آنها دارند خود را گول می زنند با پرستش خدایان خیالی مانند الله.

مکه کعبه الله مسلمانان اسلام هیولای اسپاگتی پرنده معجزه ظهور

یک روز مثل دزدان دریایی حرف زدن

خوب. با نزدیک شدن به 19 سپتامبر و روز جهانی «یکروز مثل دزدان دریایی حرف زدن»، این ویدیوی آموزشی را قرار می دهیم. خوب تمرین کنید تا مثل دزدان دریایی حرف بزنید.

البته دزدان دریایی پارسی کمی متفاوت سخن می گویند، که بعدا آموزش آنرا نیز قرار خواهیم داد.

امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه هیولای اسپاگتی

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در دین مبین پاستاگرایی.

امر به معروف و نهی از منکر دخالت در زندگی انسانها محسوب میشود.

تو می گویی امر بمعروف

من می شنوم دخالت در زندگی دیگران، سلب آزادی، شرارت طلبی…

امر به معروف نهی از منکر هیولای اسپاگتی پرنده

فرق جهود، مسلمان و پاستافاریانی

جهود..مسلمان..پاستافاریانی!!

گاز زدن کعبه و دعا بر دیوار…. یا آبجو زدن به بدن.

کدامیک؟!

یهودی جهود مسلمان کعبه پاستافاریانی پاستافاریانیست آبجو